شناخت سنگ ها


سنگ مرمریت دهبید

تاریخ انتشار: 1398/05/30 16:42 | بازدید: 4

سنگ مرمریت دهبید

سنگ گرانیت نطنز

تاریخ انتشار: 1398/05/21 23:53 | بازدید: 11

سنگ گرانیت نطنز

سنگ ترامیت اسلام آباد

تاریخ انتشار: 1398/05/20 20:23 | بازدید: 12

سنگ ترامیت اسلام آباد

سنگ مرمریت اداوی

تاریخ انتشار: 1398/05/18 23:28 | بازدید: 7

شناخت بهتر سنگ اداوی

معایب سنگ ترامیت

تاریخ انتشار: 1398/05/12 14:29 | بازدید: 31

با معایب سنگ ترامیت بیشتر آشنا شوید...