ترکیب آجر و سنگ گیوتین


مصالح استفاده شده:
  1. آجر 

  2. سنگ گیوتین قیچی شکلاتی

  3. سنک تراورتن عباس آباددراین ساختمان سنگ گیوتین و آجر به صورت ترکیبی کار شده است. اجر رنگ کرم و گیوتین شکلاتی با هم ترکیب خوبی را تشکیل داده‌اند.   


ترکیب آجر و سنگ گیوتین