دیوارهای داخلی با سنگ گیوتین


دیواره‌های داخلی یکی از بخش‌هایی است که خیلی از مشتریان در انتخاب طرح آن دچار تردید هستند. در طرح روبه‌رو یکی از طرح هایی را که می‌توان با استفاده از سنگ گیوتین به اجرا در آورد را مشاهده می‌کنید.در این نمونه کار با استفاده از طرح نامنظم چیدمان سنگ، در بخش‌هایی ازدیوار این کار اجرا شده است. استفاده از سنگ گیوتین با رنگ تیره در زمینه سفید گچ دیوار ترکیب خوبی را بوجود آورده است.نمونه محصولات سنگ گیوتین  کالاساخت


دیوارهای داخلی با سنگ گیوتین