سردر خانه اجرا سنگ گیوتین جوشقان


مصالح استفاده شده:

در این تصویر بسته سر درب خانه‌ای را مشاهده می‌کنید که ترکیبی از سنگ‌های تراورتن شکلاتی و کرم عباس آباد می‌باشد و در بالای سر در این خانه سنگ گیوتین جوشقان اجرا شده است. این ترکیب رنگ شکلاتی و سفید و اجرا سنگ گیوتین دور فضای پنجره بسیار زیبا است.  


سردر خانه اجرا سنگ گیوتین جوشقان