سنگ مصنوعی(آشپزخانه)


در کابینت‌های آشپزخانه فاصله‌ای بوجود می‌آید که با مصالحی باید پر شود. این فاصله به خاطر شرایط خاصی که دارد، یعنی چرب شدن محیط باید مصالحی برایش انتخاب شود که قابلیت شست و شو را داشته باشد.در این تصویر سنگ مصنوعی در بین کابینت مورد استفاده قرار گرفته است. این محصولات قابلیت شست و شو را دارند و چربی و کثیفی را به خوبی می‌توان از روی آن پاک کرد. همیشه برای انتخاب رنگ سنگ مصنوعی بهتر است تفاوت رنگی با کابینت‌ داشتته باشد.مصالح استفاده شده در این نمونه کار:

کالاساخت


سنگ مصنوعی(آشپزخانه)