سنگ مصنوعی درنما


سنگ مصنوعی درنمای ساختماناستفاده از سنگ مصنوعی مشکی در زیر پنجره و ترکیب آن با سنگ مصنوعی کرم رنگ باعث شده جلوه زیبایی به پنجره‌های ساختمان داده شود. همیشه ترکیب 2رنگ متضاد با هم می‌تواند در زیبایی بسیار اثر بخش باشد.سنگ‌های مصنوعی گروه کالاساخت قابلیت اجرا در نمای بیرونی ساختمان را درهر شرایط آب وهوایی دارند.  


سنگ مصنوعی درنما