سنگ گیوتین7رنگ


مصالح مورد استفاده:

سنگ گیوتین 7رنگ محصولی بسیار زیبا و چشم نواز است که در این تصویر دور باغچه‌ای اجرا شده است.   


سنگ گیوتین7رنگ