سنگ گیوتین درنمای ساختمان


در تصویر نمای ساختمان چهار طبقه‌ای را مشاهده می‌کنید. در این نما با استفاده از چند متریال مثل: آجرنما، سنگ گیوتین و سنگ پلاک نمایی به شکل حجمی کار و اجرا شده است. استفاده از چند محصول آن هم در جنس‌های مختلف در ساختمان بستگی به سلیقه‌ی فردی دارد. این نوع نما زیاد در کشور ما اجرا نمی‌شود چون خیلی از سلیقه‌ها آن را نمی‌پسندند. ترکیب آجر نما و سنگ همیش جز نماهای جذاب می‌باشد و زیبایی خاص خودش را دارد. در این ساختمان سنگ پلاک در کنار بخشی به عنوان گل نما، با سنگ گیوتین اجرا شده است. سنگ گیوتین کرمی که در کنار آجرنمای قرمز زیبایی و جلوه‌ی خوبی پیدا کرده و باعث شده بهتر به چشم بیاید. مصالح استفاده شده در این نما:

برا گرفتن اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.کالاساخت-kalasakht.com


سنگ گیوتین درنمای ساختمان