سنگ گیوتین در نمای بیرونی


تصویر یک نمای بیرونی ساختمان را مشاهده می‌کنید. در این ساختمان، در نمای بیرون با استفاده از سنگ گیوتین و رنگ بر دیواره های قدیمی سعی شده با کم ترین هزینه بهترین نتیجه را بدست آورد. سنگ گیوتین در حاشیه 2 درب این ساختمان استفاده شده است. رنگ سبز نسبت به سلیقه صاحب مکان زده شده است، که بهتر بود با رنگ سفید یا کرم رنگ جلوه‌ی بهتری به این ساختمان داده می‌شد.مصالح استفاده شده:

کالاساختبا ما تماس بگیرید:03142444467


سنگ گیوتین در نمای بیرونی