نمای‌آپارتمان


در تصویر روبه‌رو یکی از نمونه کارهای اجرا شده توسط گروه تولیدی کالاساخت است.در این آپارتمان با استفاده از 2 نوع مصالح مختلف نمایی ترکیبی اجرا شده است. ترکیبی از سنگ‌های مصنوعی و سنگ‌های طبیعی در این آپارتمان در کنار هم به صورت تیره و روشن به اجرا در آمده ‌اند.    


نمای‌آپارتمان