نمای اپارتمان ترکیبی


نمای آپارتمان، سنگ گیوتین و سنگ تراورتن در این نما به صورت ترکیبی اجرا شده است. در این نما سنگ گیوتین کرم و سنگ گیوتین شکلاتی به صورت مخلوط با هم کار شده اند. که در لینک زیر می‌توانید سنگ‌ها را مشاهده کنید.سنگ گیوتین کرمسنگ گیوتین شکلاتیکالاساخت 


نمای اپارتمان ترکیبی