نمای ترکیبی ساختمان


مصالح استفاده شده:سنگ تراورتن کرم موج دارسنگ گیوتین(قیچی) درختیسنگ تراورتن سیلور اجرا ترکیبی 3 محصول در این نمای ساختمان بسیار زیبا شده است. در این ساختمان بیشتر سنگ کرم موج دار کار شده است که حکم زمینه کار را دارد و در آن سنگ تراورتن سیلور به صورت حجمی در آن اجرا شده است. سنگ گیوتین نیز درحاشیه کار طبق سلیقه معمار به زیبایی کار شده است.  


نمای ترکیبی ساختمان