نمای ترکیبی ساختمان


مصالح استفاده شده:



سنگ تراورتن کرم موج دار



سنگ گیوتین(قیچی) درختی



سنگ تراورتن سیلور 



اجرا ترکیبی 3 محصول در این نمای ساختمان بسیار زیبا شده است. در این ساختمان بیشتر سنگ کرم موج دار کار شده است که حکم زمینه کار را دارد و در آن سنگ تراورتن سیلور به صورت حجمی در آن اجرا شده است. 



سنگ گیوتین نیز درحاشیه کار طبق سلیقه معمار به زیبایی کار شده است.



 



 


نمای ترکیبی ساختمان