نمای ترکیبی سنگ و آجر


مصالح استفاده شده:

در این ساختمان سنگ عباس‌آباد سفید به عنوان سنگ زمینه کار شده است و در آن چند طرح به صورت حجمی اجرا شده است. یکی از این طرح‌های حجمی از آجر‌های قرمز رنگ می‌باشد و دیگر سنگ تراورتن سیلور است. در کل ترکیب رنگ بسیار زیبایی را شاهد هستیم.  


نمای ترکیبی سنگ و آجر