نمای حمام با کاشی مورانو


 نمایی که مشاهده می‌کنید کاشی بدنه است که ازترکیب سه مدل کاشی با یک نام تشکیل شده است . کاشی بفش و سفید گلدار با طرحی برجسته و رسیتک - کاشی سفید ساده با لعابی براق - همانطورکه در نما می‌بینید ابتدا کاشی سفید ساده و سپس کاشی سفید گلدار و بعد از قرنیز سیگاری طلایی روی آن استفاده کرده و از کاشی رنگ بنفش بعنوان تک گل در دو ریف کارکرده است و درانتهابه همین شکل تا زیرسقف ادامه دارد. میتوانید جزئیات محصول را در صفحه‌ی کاشی مورانو سفید بنفش ببینید . برای مشاوره با ما تماس بگیرید.کالاساخت -kalasakht.com  


نمای حمام با کاشی مورانو