نمای داخلی ساختمان


نمای داخلی ساختمان که با استفاده از سنگ آنتیک نما شده است. در قسمت دیوارهای ورودی به اتاق خواب و ستون ورودی ساختمان با استفاده از سنگ گیوتین که به صورت نامنظم کار شده است طرح زیبایی بوجود امده است.مصالح استفاده شده:

سنگ های بالا مناسب برای انواع دکوراسیون و استفاده به عنوان سنگ نما هستند.  


نمای داخلی ساختمان