نمای ساختمان سنگ گیوتین و تراورتن کرم روشن


مصالح استفاده شده:

در این نمای ساختمان زیبا، سنگ کرم روشنی در پس زمینه اجرا شده است. در وسط نمای ساختمان طراح به زیبایی فضای دور نورگیر راه‌پله را با سنگ گیوتین پرکرده است که بسیار زیبا شده است.   


نمای ساختمان سنگ گیوتین و تراورتن کرم روشن