نمای ساختمان 3 طبقه


در نمای روبه‌رو یک ساختمان 3 طبقه را مشاهده میکنید که در آن ترکیبی ازآجرنما و سنگ مصنوعی در کنار هم اجرا شده است. ترکیب آجر روشن وسنگ مصنوعی تیره یک نمای تیره و روشن ایجاد کرده است.مصالح استفاده شده در این نما:

 کالاساخت


نمای ساختمان 3 طبقه