نمای سنگ عباس‌آباد و سنگ دودی


مصالح استفاده شده در این نما:

 در این نما، سنگ سفید عباس آباد به عنوان مصالح اصلی مورد استفاده قرار گرفته است و به خاطر افزایش زیبایی نما، سنگ تراورتن دودی در باکس، قاب و در قسمت‌های حجمی به کار گرفته شده است. این ترکیب یکی از بهترین و به روز ترین ترکیب‌هایی است که به کارمی‌رود. 


نمای سنگ عباس‌آباد و سنگ دودی