نمای سنگ و آجرنما


در تصویر نمای یک آپارتمان هفت طبقه را مشاهده می‌کنید. در این نما به سلیقه مشتری با استفاده از سنگ ساختمانی و آجرنما نمایی به صورت ترکیبی اجرا شد. ترکیب سنگ و آجر بستگی به سلیقه مشتری دارد، در این ترکیب می‌توان با انتخاب  رنگ‌های مناسب در سنگ و هم در آجرنما به خوبی نمایی زیبا را خلق کرد. ترکیب تیره و روشن در کنار هم یکی از انتخاب‌های رواج یافته و البته بسیار زیبایی است که امتحان خود را پس داده است. بیشتر در این جور نماها سنگ را رنگ روشن و آجرنما را در رنگ‌های تیره مثل نمای روبه رو انتخاب کرد.مصالح مورد استفاده در این نما:

برای مشاره با ما تماس بگیرید.کالاساخت-kalasakht.com


نمای سنگ و آجرنما