نمای ورودی ساختمان


نمای ورودی ساختمان را در تصویر مشاهده میکنید که با به کار گیری از یک طرح حجمی اجرا شده است. در این ورودی ساختمان با استفاده از سنگ نما تراورتن سفید از نوع سنگ تراروتن عباس آباد و سنگ آنتیک سفید طرح ساده و زیبایی به اجرا در آمده است.   


نمای ورودی ساختمان