نمای کلاسیک


یک نمای ساده که به صورت کلاسیک در این آپارتمان به اجرا در آمده است. سنگ نما استفاده شده در این ساختمان یک سنگ بی موج ساده است که فقط در جاهایی به صورت دالبری کار شده است اجرا شده است.مصالح استفاده شده در این ساختمان:

 کالاساخت، مرجع فروش و بررسی تخصصی انواع محصولات ساختمانی.


نمای کلاسیک