نما آپارتمان


نمایی از یک آپارتمان را مشاهده می‌کنید که با تلفیقی از چند مصالح به زیبایی نما شده است. در این آپارتمان طرح نمایِ، لایه‌ای اجرا شده است. به طوری که نما از 3 لایه بر روی هم تشکیل شده است که در هر لایه به سلیقه مشتری از یک مصالح استفاده شده است.مصالح استفاده شده در این نما عبارت است از:

با ما تماس بگیرید.


نما آپارتمان