ورودی ساختمان


در تصویر ورودی ساختمان پزشکی آرین اصفهان را مشاهده میکنید که با استفاده از سنگ گیوتین در یک قاب ام دی اف نما شده است. دور این تصویر با استفاده از قاب های پلاستیکی نور پردازی زیبایی نیز بر روی سنگ ها و دور آن انجام شد.مصالح استفاده شده در این پروژه:

این محصول قابلیت اجرا به عنوان سنگ نما را نیز دارد. 


ورودی ساختمان