پشت ال سی دی


در تصویر روبه رو نمای داخلی یک ساختمان است که پشت ال سی دی آن با سنگ گیوتین نما شده است.در دیواره های داخلی استفاده از سنگ آنتیک گزینه مناسبی است و زیبایی است که میتوان روی آن حساب ویژه ای کرد.محصول مورد استفاده در این تصویر:

  


پشت ال سی دی