کف فرش داخلی ساختمان


در تصویر نمای کف فرش داخلی یک ساختمان را مشاهده می‌کنید که با سنگ مشکی فرش شده است. در این نما سنگ مشکی به عنوان گل کار انتخاب شده است و دور آن پارکت سفید طرح سنگ کار نما شده است. انتخاب مشکی در وسط مشکی ترکیب جذابی را بوجود آورده است و باعث شده جلوه‌ی کار بسیار بالا برود. مصالح مورد استفاده در نمونه کار:

سنگ مشکی نجف آباد یک سنگ با زمینه‌ای مشکی رنگ و خط‌هایی سفید  است. این سنگ بسیار سطح براقی دارد و ساب خوبی برمی‌دارد. کالاساختباما تماس بگیرید:03142444467


کف فرش داخلی ساختمان