گیوتین در پشت ال سی دی


در این نمای داخلی، در پشت ال سی دی سنگ آنتیک استفاده شده است. در این نما سنگ گیوتین سفید جوشقان استفاده شده است که این محصول را می‌توان هم در دکوراسیون داخلی و هم به عنوان سنگ نما استفاده کرد. در  این تصویر طرف چپ سنگ ها را گونیا کرده و طرف دیگر را به صورت نامنظم اجرا کرده اند که سبک جدیدی در اجرا سنگ‌های آنتیک در نماهای داخلی می‌باشد.  مصالح استفاده شده در این نما:سنگ گیوتین جوشقان کالاساخت


گیوتین در پشت ال سی دی