خرید استخری - انواع سرامیک استخری - قیمت سرامیک استخری


تعداد محصول: 19

  • مقاومت در برابر یخزدگی ، سایش ، شوکهای حرارتی 
  • شستشویی راحت ، نمونه رنگ و ابعاد ، برش و نصب آسان  

ملات ( دوغ اب همراه با چسب ) 

 سطحی که قرار است کاشی استخری روی آن نصب شود را با ملات سیمان صاف و صیقلی کرده و ترازبندی می کنیم . بعد از آن کاشی های ورقه ایی را روی سطح چسبانده و بعد دوغ و همراه با چسب روی آن میریزیم .

 

 

  • قبل نصب از آبن بندی بودن سطح داخلی و زیرین استخر مطمئن باشید . 
  • بعد آب بندی استخر زیر سازی و سیمان کاری و آستر کشی 
  • مشخص کردن زاویه و منحنی کردن گوشه های کار و سیمان کاری قوس ها 

 

 

-->