صلیب ، اسپیسر کاشی - قیمت صلیب کاشی - صلیب کاشی و سرامیک


تعداد محصول: 7

صلیب بندکشی
صلیب 3 میلی
بسته 8,040 تومان

خرید مقایسه
صلیب بین کاشی4 میلی متری
صلیب 4 میلی
بسته 8,640 تومان

خرید مقایسه
اسپیسر کاشی صلیب 5 میلی
صلیب 5 میلی
بسته 9,240 تومان

خرید مقایسه
اسپیسر بندکاشی6 میلی
صلیب 6 میلی
بسته 10,000 تومان

خرید مقایسه
بند کاشی و سرامیک مدل 8 میل
صلیب 8 میلی
بسته 9,240 تومان

خرید مقایسه
بند بین کاشی و سرامیک 9 میلی
صلیب 9 میلی
بسته 10,440 تومان

خرید مقایسه
صلیب بین کاشی و سرامیک 10 میلی
صلیب 10 میلی
بسته 11,640 تومان

خرید مقایسه

    صلیب کاشی یا همان بندکاشی قطعه ایی از جنس پلاستیک فشرده است که برای همتراژ کردن کاشی و سرامیک و تنظیم فاصله ی بین آن استفاده می شود . 

     

     

    جنس صلیب کاشی از پلاستیک فشرده با شکل پلاس ( یا همان به اضافه ) می باشد . البته مدل دیگری از این صلیب ها به شکل سه پری می باشند . 

    صلیب کاشی - صلیب بندکشی کاشی و سرامیک - اسپیسر - اسپیسر کاشی - صلیب آجر  اسامی هستند که با آن شناخته می شوند .