برای شروع مکالمه کلیک کنید
سلام مشاور رایگان خرید در واتس آپ
معمولا در کمتر از چند دقیقه پاسخ دریافت میکنید
مشاوره رایگان نیاز دارید ؟
مشاوره رایگان نیاز دارید ؟
تعاریف و اصطلاحات کاشی

تعاریف و اصطلاحات کاشی

تاریخ انتشار: 1398/01/20 08:31 | بازدید: 775

تعاریف و اصطلاحات کاشی

 

در مطالب زیر به اصطلاحاتی در مورد کاشی پرداخته می شود که این واژه ها در استاندارد عمومی میباشد . 

 •   کاشی های سرامیکی - Ceramic Tiles

قطعات نازک ساخته شده از ترکیبى از مواد اولیه معدنى، که عموماً به عنوان پوشش کف ها و دیوارها استفاده مى شود و معمولاً در دماى اتاق به وسیله اکسترودر A یا پرس کردن B شکل داده میشود اما ممکن است به وسیله روشهای دیگر نیز فرم داده شود C سپس خشک و در دماى کافى زینتر شود تا خواص مورد نیاز را کسب نماید  کاشى سرامیک مى توانند لعابدار یا بدون لعاب باشند . این محصولات غیر قابل سوختن و پایدار در برابر نور مى باشند.

 •   لعاب - Glaze

 پوشش شیشه اى غیر قابل نفوذ

 •  سطح انگوب شده - Engobed Surface 

پوششى با پایه رسى و مات که مى تواند نفوذ پذیر یا نفوذ ناپذیر باشد .

یادآوری یک کاشى با سطح انگوب شده بعنوان یک کاشى بدون لعاب درنظر گرفته مى شود .

 •  سطح پرداخت شده - Polished Surface

سطح کاشى بدون لعابى است که در انتهاى تولید به وسیله ماشین پرداخت شده و براق مى شود .

 •  کاشی های اکسترودی - Extruded Tiles 

 کاشى به وسیله حرف A نشان داده مى شود و کاشى هایى هستند که بدنه آن در حالت پلاستیکى به وسیله اکسترودر شکل داده مى شود و به صورت یک ستون درمى اید . ستون بدست آمده به صورت کاشى هایى با ابعاد تعیین شده برش داده مى شود .

 

 •  در این استاندارد کاشى هاى اکسترودى به صورت دقیق ١ یا معمولى ٢ طبقه بندى مى شوند . این طبقه بندى به علت روش هاى متفاوت تولید بوده و ویژگى هاى آنها در استانداردهاى محصول به صورت جداگانه فهرست شده است .

 

 •  اصطلاح عامیانه مورد استفاده براى کاشى اکسترودرى کاشى هاى اسپیلتى یا کاشى هاى کوارى است .که دلالت بر کاشى هاى دو بار اکسترود شده یا یکبار اکسترود شده مى کند . اصطلاح کاشى هاى کوآرى فقط براى کاشى اکسترودى که جذب آب کمتر از ۶ درصد دارند به کار مى رود .

 کاشی های با روش پرس خشک - Dry - Press Tiles 

این کاشى ها با حرف B شناخته مى شوند . کاشى هایى هستند که از مخلوط آسیاب و نرم شده مواد اولیه در داخل قالب و با فشار بالا شکل داده شده اند .

 محصولات کاشی  که به روش های دیگر تولید شده اند .

این مدل کاشى ها را با حرف C نشان مى دهند و کاشى هایى هستند که به وسیله روش هاى غیر معمول دیگر تولید مى شود. 

 • فاصله انداز - Spacer Lugs 

پله اى که در لبه هاى مشخصى از کاشى واقع شده، بصورتى که وقتى دو کاشى در کنار هم قرار مى گیرند، در یک خط ، با فاصله اى که کمتر از فاصله مشخص بند نیست فاصله اى ایجاد کند . فاصله اندازها لبه هاى کاشى را جدا و تنظیم مى کنند .

فاصله اندازه ایی به صورتى تعبیه مى شوند که وقتى بند بین کاشى ها با ملات پر شوند فاصله اندازه ها دیده نشوند .

 کاشى هاى تولیدى با روش پرس خشک ممکن است سیستم فاصله اندازه متفاوتى داشته باشند در این حالت اندازه کارى تولید کننده به کار مى رود .

 •  جذب آب - Water Absorption

 که به صورت حرف E نشان داده مى شود . عبارت است درصد آب جذب شده نسبت به جرم اولیه که براساس استاندارد ملى ٣٩٩۴ ایران اندازه گیرى مى شود.

 شرح اندازه ها :

 • Precision 
 • Natural 

یادآوری این اندازه ها براى کاشى هاى مربع مستطیل تعریف شده اند . اگر اندازه هاى کاشى هاى غیر مربع مستطیل مورد نظر باشد آنها را باید در کوچکترین مربع مستطیل که آنها را احاطه مى کند تعریف کرد.

 Nominal Size : اندازه اسمی

 اندازه ای است که برای معرفی محصول به کار می رود.

(Work Size  (w : اندازه کاری

اندازه اى است که به وسیله تولید کننده مشخص مى شود که باید پس از اعمال انحراف هاى مجاز با اندازه واقعى مطابقت داشته باشد.

یادآوری ابعاد مشخص شده شامل طول عرض ضخامت مى باشد .

  Actual Size : اندازه واقعی

اندازه اى است که به وسیله اندازه گیرى سطوح کاشى براساس استاندارد ملى ٣٩٩٣ ایران بدست مى آید.

(Coording Size (C : اندازه توصیفی

عبارت است از اندازه کارى بعلاوه عرض بند .

 Modular Size : اندازه مدولار

 اندازه کاشى ها براساس مدلهاى M و همچنین ضرایب یا کسرى از آنها به جز براى کاشى هایى که مساحت سطح آنها حداقل ٩٠٠٠ میلیمتر مربع مى باشد.

 •  M=100 mm

 Non-modular Size : ابعاد غیر مدولار

 ابعادى است که براساس مدولهاى m نیست

 کاشى هایى با این گونه ابعاد عموماً در بیشتر کشورهاى دنیا مورد استفاده قرار مى گیرد.

 • Tolerance : رواداری

بازه مجاز اندازه ها

 

 تهیه و تنظیم در گروه تولیدی و فروشگاهی کالا ساخت

تماس با کالا ساخت از طریق واتس اپ گالری کالا ساخت همکاری در فروش کالاساخت