قیمت میلگرد آجدار - قیمت روز میلگرد آجدار از کارخانه | کالاساخت


تعداد محصول: 9

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 12

قیمت: 16,950 تومان

قیمت+9%: 18,475 تومان

کد: rebar12zob

تماس
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14

قیمت: 16,900 تومان

قیمت+9%: 18,420 تومان

کد: rebar14zob

تماس
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16

قیمت: 16,830 تومان

قیمت+9%: 18,350 تومان

کد: rebar16zob

تماس
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18

قیمت: 16,650 تومان

قیمت+9%: 18,150 تومان

کد: rebar18zob

تماس
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20

قیمت: 16,650 تومان

قیمت+9%: 18,150 تومان

کد: rebar20zob

تماس
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22

قیمت: 16,650 تومان

قیمت+9%: 18,150 تومان

کد: rebar22zob

تماس
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25

قیمت: 16,560 تومان

قیمت+9%: 18,050 تومان

کد: rebar25zob

تماس
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28

قیمت: 16,500 تومان

قیمت+9%: 17,990 تومان

کد: rebar28zob

تماس
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32

قیمت: 16,600 تومان

قیمت+9%: 18,090 تومان

کد: rebar32zob

تماس
    -->