اخبار


نواسانات قیمت میلگرد

در شرایطی که در برهه ای قرار داریم که شاهد به انتها رسیدن مذاکرات بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم

اخبار مهم نواسات قیمت میلگرد

تاریخ انتشار: 1400/09/13 08:35 | بازدید: 33

بهترین سنگ نما برای مناطق سردسیر چیست؟

یکی از نگرانی هایی که همیشه برای ساخت و ساز در مناطق سرد سیر وجود دارد استفاده از سنگ ها در نمای بیرونی ساختمان است.

مناطق اب و هوا مناطق سردسیر

تاریخ انتشار: 1400/08/22 09:08 | بازدید: 30

مسکن ملی کلید گشایش بازار آهن

قیمت روزانه آهن‌ آلات در روز گذشته عمدتا بدون تغییر بود اما برخی شرکت‌ها محصولات خود را با قیمتی کاهشی در بازار عرضه کردند.

مسکن ملی گشایش بازار آهن

تاریخ انتشار: 1400/08/16 08:55 | بازدید: 29

ارتقا ماشین الات شرط رقابت در بازار صنعت سنگ است

مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران گفت: کلیدی‌ترین آیتم برای افزایش تولید و رقابت در بازار بین المللی صنعت سنگ رفع ایرادات ماشین‌آلات است.

ماشین الات شرط رقابت در بازار صنعت سنگ

تاریخ انتشار: 1400/08/09 08:44 | بازدید: 26

مرکر تحقیقات سنگ ایران

مرکز تحقیقات سنگ ایران بدون هیچ توجیه منطقی در دولت قبل تعطیل شد

تحقیقات سنگ ایران

تاریخ انتشار: 1400/07/27 09:41 | بازدید: 25

-->