درخواست نمونه


ارسال نمونه : 

 

گزینه های روبرو را تکمیل کنید تا در اولین فرصت نمونه ی درخواستی شما ارسال شود.

به دلیل تقاضا بالا برای ارسال نمونه و اهمیت کار ساخت و ساز نسبت به هزینه ، شرکت کالا ساخت گزینه ارسال نمونه رایگان را در دستور کار قرار داد .

حتما مطالعه شود :

1 . هزینه ارسال نمونه به عهده متقاضی می باشد اما نمونه ی درخواستی به صورت رایگان آماده سازی می شود.

2 . هر گونه شکستگی در هنگام ارسال فاقد مسئولیت از سمت شرکت کالا ساخت و شرکت پست می باشد. ( در مواردی که محصول از ارزش بالایی برخوردار باشد مرسوله بیمه می گردد. به دلیل هزینه ی بیمه ، فقط موارد خاص شامل بیمه می شوند و به درخواست مشتری ثبت این موارد صورت می گیرد. توجه داشته باشید جنس و ماهیت در صورت شکستگی تغییر نخواهد کرد ).

3 . نمونه ی ارسال شده به عنوان نمونه شاهد با مهر امضا تحویل شما می گردد و مساوی با سفارش کلی شما خواهد بود. 

4 . در صورت دریافت نمونه، آن را نزد خود داشته باشید . شرکت طبق نمونه ارسالی با شما قرار داد منعقد خواهد کرد.

5 . تعداد نمونه های درخواستی شما می تواند نامحدود باشد (به هزینه حمل توجه کنید و بر طبق نیاز ثبت کنید ).

6 . قبل از ارسال نمونه با شما با پیش شماره ی 03191 تماس حاصل خواهد شد و در صورت تایید شما ارسال نهایی می گردد.

7 . آدرس پستی ( کد پستی و پلاک ) را به صورت کامل وارد کنید. (موارد ستاره دار می بایست دقیق کامل شوند)

8 . نمونه را نزد خود نگه دارید و زمانی که بار ارسال شد مطابقت دهید اگر هر گونه مغایرتی موجود بود شرکت با هزینه خود سفارش را برگشت خواهد داد .

9 . نسبت به مسافت و شهر شما بهترین و مقرون به صرفه ترین راه ارسال برای شما در نظر گرفته می شود.

نکته : در هنگام تماس تایید (نهایی سازی) می توانید راه ارسال مرسوله را به دلخواه خود ثبت و عنوان کنید .