سرامیک


  در عامیت و بین تولیدکنندگان، محصولاتی را که در قسمت نازک کاری به عنوان کاشی کف و کاشی بدنه معرفی می شود در بین صحبت عوام و غیر علمی به کاشی دیوار، سرامیک شناخته می شود. اما با این تفاوت که کاشی بدنه و کاشی کف به لحاظ ساختاری متفاوت می باشند. کاشی و سرامیک قطعه ی سفالی ست، که قسمت اصلی و اسکلت و استخوان بندی  را تشکیل می دهند. بعد از مرحله ی ساخت اسکلت، ماده ای شفاف و شیشه ای  روی گل  پخته شده می زنند که لعاب نامیده می شود. ...
ادامه مطلب

تعداد محصول: 128 مقایسه(0)

سرامیک هیمالیا
متر مربع 28,750 تومان

خرید مقایسه
سرامیک مینا
متر مربع 24,850 تومان

خرید مقایسه
سرامیک گل کلکته
متر مربع 28,500 تومان

خرید مقایسه
سرامیک کلکته
متر مربع 28,000 تومان

خرید مقایسه
سرامیک تفلیس مشکی
متر مربع 36,400 تومان

خرید مقایسه
سرامیک تفلیس سفید
متر مربع 33,000 تومان

خرید مقایسه
سرامیک توپاز
متر مربع 19,850 تومان

خرید مقایسه
سرامیک راوینا
متر مربع 19,600 تومان

خرید مقایسه
سرامیک ترانیکو
متر مربع 19,600 تومان

خرید مقایسه
سرامیک شطرنجی کرم
متر مربع 60,000 تومان

خرید مقایسه
سرامیک والرمو کرم
متر مربع 18,900 تومان

خرید مقایسه
سرامیک دریا
متر مربع 33,500 تومان

خرید مقایسه