سرامیک


  در عامیت و بین تولیدکنندگان، محصولاتی را که در قسمت نازک کاری به عنوان کاشی کف و کاشی بدنه معرفی می شود در بین صحبت عوام و غیر علمی به کاشی دیوار، سرامیک شناخته می شود. اما با این تفاوت که کاشی بدنه و کاشی کف به لحاظ ساختاری متفاوت می باشند. کاشی و سرامیک قطعه ی سفالی ست، که قسمت اصلی و اسکلت و استخوان بندی  را تشکیل می دهند. بعد از مرحله ی ساخت اسکلت، ماده ای شفاف و شیشه ای  روی گل  پخته شده می زنند که لعاب نامیده می شود. ...
ادامه مطلب

تعداد محصول: 119 مقایسه(0)

سرامیک شطرنجی کرم
متر مربع 60,000 تومان

خرید مقایسه
آجری طرح نسوز
متر مربع 26,500 تومان

خرید مقایسه
سرامیک والرمو کرم
متر مربع 18,900 تومان

خرید مقایسه
سرامیک دریا
متر مربع 33,500 تومان

خرید مقایسه
سرامیک ماهور کرم
متر مربع 35,000 تومان

خرید مقایسه
سرامیک مرمریت کرم
متر مربع 26,750 تومان

خرید مقایسه
سرامیک باربد کرم
متر مربع 26,750 تومان

خرید مقایسه
سرامیک دهبید کرم
متر مربع 26,750 تومان

خرید مقایسه
سرامیک حریر طوسی
متر مربع 26,750 تومان

خرید مقایسه
آجری مالون تیره
متر مربع 35,400 تومان

خرید مقایسه
آجری مالون 829
متر مربع 41,600 تومان

خرید مقایسه