سرامیک


برای خرید سرامیک و انتخاب آن فاکتور های بسیاری وجود دارد، این فاکتور ها قیمت سرامیک، رنگ و کیفیت آن را شامل میشود. اما قبل از آن لازم است راجع به این محصول کمی با شما صحبت کنیم. معمولا همیشه اشتباهاتی وجود دارد در عامیت و بین تولیدکنندگان، محصولاتی را که در قسمت نازک کاری استفاده میشود، در بین صحبت عوام و غیر علمی به کاشی دیوار شناخته می شود. اما با این تفاوت که کاشی به لحاظ ساختاری با سرامیک متفاوت می باشد. هر دو قطعه ای سفالی ست، که قسمت اصلی ...
ادامه مطلب

تعداد محصول: 180 مقایسه(0)

سرامیک ویونا کرم
متر مربع 87,500 تومان

خرید مقایسه
سرامیک ایفل کرم
متر مربع 94,500 تومان

خرید مقایسه
سرامیک آجری آنتیک
متر مربع 68,400 تومان

خرید مقایسه
سرامیک اطلس طوسی
متر مربع 82,500 تومان

خرید مقایسه
سرامیک پریسا طوسی
متر مربع 89,500 تومان

خرید مقایسه
سرامیک نارژی صدفی
متر مربع 94,500 تومان

خرید مقایسه
سرامیک تابان کرم
متر مربع 68,000 تومان

خرید مقایسه
سرامیک بارمان آبی
متر مربع 98,500 تومان

خرید مقایسه